Vandenkober » Hoofdpagina » Welkom!
Vandenkober: Informatie van A tot Z
Beste Lezer,

Welkom op mijn infoteurpagina. Op deze pagina zal ik regelmatig artikelen publiceren met betrekking tot mijn eigen vakgebied en interesses.

Ik werk in het voorgezet onderwijs en daarnaast volg ik de studie dier- en veehouderij. Deze opleiding is weliswaar gericht op dier en vee, maar de vakken zijn behoorlijk veelzijdig. Ik krijg vakken als marketing, economie en communicatie, maar ook dier specifiek, zoals voeding, gezondheid en dierverblijfinrichting. Mijn artikelen zullen daarom breed georiënteerd zijn.

Mocht één van mijn artikelen vragen of opmerkingen bij u oproepen dan hoor ik dit uiteraard graag! Ook suggesties voor een volgend artikel zijn van harte welkom!

Veel leesplezier gewenst!

Nieuwe artikelen van Vandenkober

Gesprekstechniek: gespreksstijl kiezen

Gesprekstechniek: gespreksstijl kiezen

Sommige mensen maken ongeacht de situatie altijd gebruik van de klassieke manier van overtuigen, met rationele argumenten. Anderen proberen zich altijd vooral in te leven in andermans standpunten en p…
Gesprekstechniek: Zes A's

Gesprekstechniek: Zes A's

Gesprekken verlopen vaak gemakkelijker als u weet hoe een goed gesprek moet voeren. Gesprekstechnieken kunnen u daarbij helpen. Om een gesprek goed te laten verlopen, kunt u gebruik maken van de zes A…
Warmteproductie uit voer

Warmteproductie uit voer

Zonder warmteproductie kan een warmbloedig dier zijn lichaamstemperatuur niet op peil houden en zal het overlijden. De belangrijkste bron voor warmteproductie is het voer dat een dier tot zich neemt.…

Warmtebalans bij warmbloedige dieren

Veel dieren zijn warmbloedig. Zij zorgen voor een constante kerntemperatuur onder de meest variërende omstandigheden. Maar hoe werkt dat precies?
Het houden van edelherten

Het houden van edelherten

Sinds een aantal jaar wordt binnen de dierhouderij een nieuwe diersoort gehouden, namelijk het edelhert. Het houden van edelherten is moeilijker dan het lijkt, omdat het zeer stressgevoelige dieren zi…
Schrijf mee!